Как да получа разрешително за продажба на цигари

cigarette1

ВАЖНО  Всички търговци по смисъла на Търговския закон, които възнамеряват да извършват търговия с тютюневи изделия е задължително получаване на разрешително от Агенция „Митници“ по местонахождение на търговския обект.

Търговските обекти трябва да отговарят на следните изисквания:

 

1.Да не са разположени на територията на детски ясли и градини,училища, общежития за ученици, както и на територията на лечебни заведения.

2.Да нямат щандове за самообслужване за продажба на тютюневи изделя

3.Да имат специално обособени помещения или части от тях за съхранения на тютюневи изделия

4.Търговските обекти трябва да имат поставен на видно място надпис „ Цигари“ и „Тютюневи изделия“

За да получите разрешителното от Агенция „Митници“ трябва да подадете Заявление/приложение 19а към ППЗАДС/ по образец и следните документи:

1.Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър

2.Удостоверение за наличие или липса на задължения от ТД на НАП

3.Декларация по чл.90а,ал.2,т.4, буква б от ЗАДС

4.Декларация по чл.90а,ал.2,т.3 от ЗАДС

5.Декларация по чл.90а,ал.2,т.8 от ЗАДС

6.Свидетелство за регистрация на фискално устройство

7.Копие от договор за наем или собственост на търговския обект

8.Копие от сключени договори с доставчици на цигари

9.Копие от издадено разрешително за продажба на тютюневи изделия в конкретния търговски обект, ако е имало издадено такова.

10.Разрешителното за въвеждане в експлоатация на търговския обект или друг документ, който удостоверява неговото предназначение.

След подаване на заявлението, началникът на Агенция „Митници“ се произнася в 1 месечен срок.Ще бъде направена проверка на място в търговския обект,  дали са спазени всички изисквания.

 

Как да получа разрешително за продажба на цигари

2 thoughts on “Как да получа разрешително за продажба на цигари

 • 20.01.2017 at 11:09
  Permalink

  Необходима ли е регистрация по ДДС за продажба на цигари?

  Reply
  • 08.03.2017 at 13:12
   Permalink

   Здравейте!
   Не е необходина регистрация по ЗДДС

   Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *