чл.96

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по Закона за ДДС е процедура след която вашата фирма ще получи ДДС номер с абревиатура „BG”. Самият статут „регистриран” Ви носи редица предимства като например да ползвате данъчен кредит за вашите покупки, правото на прихващане, приспадане и възстановяване